Inddragelse af børn og unge med autisme i egen sag

Som sagsbehandler er det vigtigt at holde sig for øje, at børn og unge med autisme ofte har særlige udfordringer. Det kræver viden om autisme og om det enkelte barn at kunne inddrage dem i egen sag.

Børn og unge med autisme har, ligesom andre børn og unge, ret til at blive inddraget. Børnene og de unge kan have sværere ved at give udtryk for følelser og tanker, end deres jævnaldrende.

Som sagsbehandler kan man derfor opleve, at de har brug for særlig støtte og opmærksomhed, når de skal inddrages i egen sag, og at det kan kræve alternative inddragelsesformer.

Inspirationsmateriale giver konkrete redskaber

Autisme er en udviklingsforstyrrelse, der spænder over et bredt spektrum. Der kan være mange individuelle forskelle på, hvordan diagnosen kommer til udtryk. Når inddragelsesmetoder bliver udvalgt og udført er det derfor afgørende, at generel viden om autisme bliver suppleret med kendskab til det enkelte barns behov og forudsætninger. 

Eksempelvis kan der være behov for at understøtte kommunikationen visuelt eller forberede barnet/den unge på samtalens indhold forud for selve samtalen. Der kan også være brug for at tage højde for, at nogle er særligt sensitive overfor sensoriske indtryk, som fx lyde.

Inspirationsmaterialet om inddragelse af børn og unge med autisme i egen sag giver viden og konkrete redskaber til, hvordan børn og unge med autisme kan blive inddraget i sagsbehandlingen.

Hent inspirationsmaterialet om autisme på sbst.dk

 

 

 

Kontakt

Louise Daugaard Madsen
S: Fuldmægtig
O: Handicap