Seksuelle overgreb

Hvad er et seksuelt overgreb, og hvordan defineres det? Det er vigtigt med en fælles forståelse af, hvad et seksuelt overgreb er, så der kan reageres ved mistanke om overgreb.

Seksuelle overgreb mod et menneske med handicap er selvsagt strafbart, ifølge straffeloven. Et seksuelt overgreb defineres ved, at en person er involveret i en seksuel aktivitet, som hun/han, på grund af sin alder eller kognitive funktionsniveau, ikke kan forstå og overskue konsekvenserne af, og derfor ikke er i stand til at give samtykke til.

Et seksuelt overgreb er en seksuel aktivitet, som personen ikke ønsker eller bliver presset til at deltage i. Det kan foregå med eller uden fysisk kontakt.

Et seksuelt overgreb, begået af en voksen mod et barn, kan defineres således:

 • Den voksne udnytter et barns tillid.
 • Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet.
 • Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til.
 • Det seksuelle overgreb er et udtryk for den voksnes behov og sker på den voksnes betingelser.

Et seksuelt overgreb med fysisk kontakt kan være:

 • Når krænkeren kysser eller berører offerets krop eller kønsdele, har samleje (vaginalt eller analt) med personen, har oralsex eller tvinger ham eller hende til at berøre krænkerens kønsdele.

Et seksuelt overgreb uden fysisk kontakt kan være:

 • Krænkeren blotter sig for personen, tvinger vedkommende til at se pornografiske billeder eller film eller til at klæde sig af. Det kan også foregå over internettet.

Det er en god idé, at en definition af seksuelle overgreb indgår i jeres beredskab. På den måde sikres en fælles referenceramme og hermed en fælles forståelse af, hvad seksuelle overgreb er – og et fælles grundlag for at observere, lytte og reagere på mistanke om overgreb

På undersiderne kan I læse mere om:

 • Beredskab og håndtering af seksuelle overgreb
 • Risikofaktorer
 • Tegn på overgreb
 • Mistanke eller viden om overgreb
 • Politi.

Kontakt

Sine Jongdahl Kolind Møller
S: Specialkonsulent