Seksualitet og overgreb

Seksualitet er en integreret del af alle menneskers liv og udvikling, og dette gælder også børn og unge med udviklingshæmning. Det er blandt andet personalet og ledelsens rolle, fx på specialskoler og døgntilbud, at bidrage til at understøtte udviklingen af et sundt seksualliv gennem seksualundervisning.

Børn og unge med handicap bliver i højere grad udsat for seksuelle overgreb, end børn og unge uden handicap, og det gælder særligt børn og unge med kognitive funktionsnedsættelser, såsom udviklingshæmning.

Viden om seksualitet og seksuelle forhold kan være med til at nedsætte risikoen for, at børn og unge med udviklingshæmning bliver udsat for et seksuelt overgreb. Kendskab til og forståelse for egne og andres grænser kan også medvirke til at reducere antallet af seksuelle krænkelser, som børn og unge med handicap begår på hinanden.

Seksualundervisning giver fagpersoner mulighed for at tale med børn og unge om, hvad de skal være opmærksomme på, så risikoen seksuelle overgreb reduceres. 

Derudover er det vigtigt, at fagpersonerne omkring børnene og de unge har en beredskabsplan, så alle ved, hvordan situationen skal håndteres, og hvilken støtte der skal gives til den udsatte person.

Kontakt

Sine Jongdahl Kolind Møller
S: Specialkonsulent