Hjælpemidler

Børn og unge med udviklingshæmning kan have gavn af hjælpemidler, fx til at huske, skærpe opmærksomheden eller som støtte til kommunikation med andre.

For børn og unge med udviklingshæmning kan hjælpemidler være det, som gør det muligt at udføre aktiviteter, der ellers ville være vanskelige eller umulige at udføre. Hjælpemidler kan både være produkter, som er fremstillet for at kompensere for en funktionsnedsættelse, og mainstream produkter, som i en given sammenhæng bidrager til reducere et handicap.

Når hjælpemidlerne skal tages i brug, er det vigtigt, at de er korrekt implementeret. Fx vil en kalender med påmindelsesfunktion fungere bedst, når den bruges i de rette situationer, og når barnet/den unge selv kan betjene det der, hvor det er nødvendigt. Derudover også at omgivelserne, fx familie eller personale, kender til eller bruger kalenderen, og kan støtte barnet/den unge i brugen af den.

Eksempler på hjælpemidler til personer med udviklingshæmning

I Hjælpemiddelbasen kan du finde eksempler på hjælpemidler, som kan være relevante i forhold til koncentration, planlægning og hukommelse. Du kan også finde eksempler på hjælpemidler, som kan anvendes til understøttelse af kommunikation samt sansestimulerende hjælpemidler.

Hjælpemiddelbasen: Udviklingshæmning og hjælpemidler

Kontakt

Thomas Lyhne
S: Chefkonsulent