Børn og unge med indflydelse

Børn og unge med udviklingshæmning skal, som andre jævnaldrende, have mulighed for at deltage i samfundet og træffe egne valg.

Børn og unge med handicap kan bidrage med værdifuld viden om egne ønsker, drømme og forventninger, og hvordan deres behov kan tilgodeses, når det gælder deres egen sag og liv.

Børn og unge har ret til at blive inddraget i spørgsmål, der vedrører dem, i det omfang de har mulighed for det. For mange børn og unge med handicap gælder det samtidig, at de har behov for støtte for at kunne omdanne drømme til virkelighed og udfolde sig som andre på deres alder. Det stiller særlige krav til fagfolk og politikere om, at også denne gruppe får mulighed for at blive hørt og få indflydelse.

”Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv” har lavet et videnstema, som handler om inddragelse af børn og unge med handicap i egen sag.

Videnstemaet indeholder både podcast og skriftlige materialer, som guider praksis til at arbejde med inddragelse.

Videnstema: Inddragelse af børn og unge med handicap i egen sag

Undervisningspakken er en samling af materialer, som kan bruges til at undervise unge og voksne med udviklingshæmning i medborgerskab på STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse), VSU (Voksenspecialskoler), højskoler m.v.

Den skal bidrage til, at mennesker med kognitive funktionsnedsættelser får mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder om medborgerskab og egne rettigheder.

Undervisningspakken består af et fireugers undervisningsforløb, som er struktureret i fire temaer. Temaerne er:

  • Tema 1: Individ og rettigheder
  • Tema 2: Aktiv samfundsborger
  • Tema 3: En del af samfundslivet
  • Tema 4: Demokrati og indflydelse.

Undervisningspakken henvender sig til undervisere, pædagoger og andre, der varetager opgaver i forhold til undervisning af unge og voksne med kognitive funktionsnedsættelser.

Hent undervisningspakken

Baggrund

Undervisningspakken i medborgerskab var en del af satspuljen 2008. Den blev videreudviklet og tilpasset målgruppen voksne med udviklingshæmning på aktivitets- og beskæftigelsestilbud i 2015.

Det nye materiale kom til at hedde "Kursus i medborgerskab – til voksne med udviklingshæmning".

Undervisningspakken blev udviklet i samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner for unge og voksne med kognitive funktionsnedsættelser.

Se filmklip, hvor unge med handicap fortæller om deres oplevelser med selvbestemmelse og giver svar på, hvordan de kan få indflydelse.

Få også gode råd fra ULF – Udviklingshæmmedes Landsforbund om, hvordan unge kan få større indflydelse.

www.ulf.dk

Filmklippene er optaget på to temadage for unge med særlige behov på Kildebjerget Kostskole og Uddannelsescenter og Karise Efterskole.

En meget stor tak til alle elever og lærere, der deltog og gjorde dagene mulige, samt ULF, TV Glad og Teater Spektrum.

Se forumteater, hvor unge bestemmer, hvad der skal ske - og se, hvad Sara kan gøre i filmen: "Da Sara skulle til koncert".

Unge fortæller

Se filmene, og hør unges egne oplevelser og svar på, hvordan man kan få indflydelse.

Bolig

 

Uddannelse

Familie

Fritid

Folketingsvalg

Medbestemmelse

Selvbestemmelse

Selvbestemmelse og medbestemmelse

Kontakt

Lars Gemmer
S: Socialfaglig konsulent