Anbragte børn og unges trivsel

Hvordan trives anbragte børn og unge? Det spørgsmål er grundlaget for SFI's trivselsundersøgelser. Resultatet af den seneste udkom i februar 2017.

Undersøgelsen foretages hvert andet år med det formål at foretage en ”temperaturmåling” af anbragte børn og unges trivsel. Undersøgelserne bruges til at supplere de tal og statistikker, som i forvejen er tilgængelige via Danmarks Statistik. Det unikke ved trivselsundersøgelsen er, at det er de anbragte børn og unge selv, som kommer til orde.

Undersøgelsen

Undersøgelsen tager udgangspunkt i anbragte børn og unge mellem 11 og 17 år. Det er barnets lov § 2 (tidligere servicelovens § 46), som er rammen for den hjælp og støtte, der gives til denne gruppe børn og unge og dermed for undersøgelsen. Et af undersøgelsens delmål er at skabe et bedre vidensgrundlag på anbringelsesområdet. Det er SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, der gennemfører undersøgelsen, som bygger på interviews og spørgeskemaer.

Spørgsmålene

Spørgsmålene dækker nedenstående emner, som tilsammen skal give et billede af trivsel blandt børn og unge anbragt uden for hjemmet. Undersøgelsen tager udgangspunkt i følgende temaer:

  • Hverdagen på anbringelsesstedet
  • Trivsel, helbred og fritid
  • Kontakt med familien
  • Netværk og nære relationer
  • Skolegang
  • Risikoadfærd og kriminalitet
  • Medinddragelse 

Anbragte børn og unges trivsel 2016 - SFI (pdf)

Social- og Indenrigsministeriet har udgivet publikationen Anbragte børn og unges trivsel 2018.

Tilgå publikationen her (pdf)

Senest opdateret 08-11-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her