Støtte til forældre til anbragte børn og unge

Når et barn eller en ung skal anbringes uden for hjemmet, har forældrene brug for at blive inddraget, og de har ret til at få en støtteperson og anden nødvendig støtte.

Selvom et barn er anbragt uden for hjemmet, så er forældrene fortsat meget vigtige i barnets liv. Barnet har behov for, at forældrene bliver inddraget, og det har behov for at have en god kontakt til dem. Det er også vigtigt for forældrene, at der bakkes op om, at de stadigvæk er barnets forældre, selvom barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet i en kortere eller længere periode.

Hvis der er en velfungerende kontakt og et godt samarbejde med forældrene, kan det bidrage til et godt anbringelsesforløb for barnet. Samtidig viser erfaringerne, at ikke alle forældre får den støtte, de har brug for i forbindelse med anbringelsen. En støtte, som i nogle tilfælde måske ville kunne muliggøre en hjemgivelse af barnet. Der kan fx være tale om familiebehandling, forældrekurser.

Social- og Boligstyrelsen rådgiver i Metodeudbredelsesprogrammet om dokumenterede familie- og forældreprogrammer, som fx PMTO, De Utrolige År og Funktionel Familie Terapi, der kan medvirke til at skabe et positivt samspil mellem det anbragte barn og forældrene under anbringelsen og evt. medvirke til en hensigtsmæssig hjemgivelse af barnet.

Læs mere om Metodeudbredelsesprogrammet her 

I 2012 udgav Socialstyrelsen en håndbog om forældrestøtte. Håndbogen er udviklet til socialrådgivere og andre fagpersoner samt til plejeforældre og studerende. Den har fokus på betydningen af forældresamarbejdet og på de lovgivningsmæssige rammer for dette samarbejde og rummer også konkrete redskaber, der kan understøtte samarbejdet med forældrene til de anbragte børn og unge.


Se Socialstyrelsens håndbog om forældresamarbejde her

Som led i Social- og Boligstyrelsens fokus på en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for børn og unge i udsatte positioner er der i 2018 lavet en film om hverdagslivet og inddragelse i forbindelse med anbringelse:

 

Senest opdateret 19-02-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her