Eget værelse, kollegie eller kollegielignende opholdssteder

Udsatte unge, som er på vej ud i en selvstændig tilværelse og kun har brug for en meget begrænset støtte, kan anbringes på ”eget værelse”, kollegie eller kollegielignende opholdssteder.

Der anvendes et bredt spektrum af værelsestyper, herunder ungdomsboliger, lejligheder, hybler (defineret som værelse med egne køkkenfaciliteter), værelse i bofællesskaber, lejet værelse i privat bolig og lejet værelse hos tidligere plejefamilie. Ungdomsboliger og lejligheder er de værelsestyper, som oftest anvendes som ”eget værelse”.

Ankestyrelsens har i 2011 lavet en undersøgelse om brugen af eget værelse som anbringelsesform.

Se undersøgelsen om brugen af eget værelse som anbringelsesform her

Undersøgelsen viser, at eget værelse som anbringelsesform primært bliver anvendt til to forskellige formål. Dels når voldsomme konflikter betyder, at den unge og familien har behov for, at den unge kommer væk fra hjemmet og får en pause fra familien og kan koncentrere sig om sig selv, uddannelse, egne problemer m.v. Dels anvendes eget værelse som led i overgangen til et selvstændigt voksenliv, hvor den unge kommer direkte fra et andet anbringelsesophold.

Hvis den unge har brug for pædagogisk støtte, udover en evt. kontaktperson, vil der ikke blive anvendt eget værelse, kollegie eller kollegielignende anbringelsessted. Her vil barnet eller den unge blive anbragt på et socialpædagogisk opholdssted med fagprofessionelle tilknyttet.

Senest opdateret 26-03-2018

Kontakt

Helle Jeppesen
S: Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her