Klagemuligheder for anbragte børn og unge

Anbragte børn og unge, som er fyldt 10 år, kan klage over de afgørelser, som kommunen træffer om barnets eller den unges anbringelse.

Retten til at klage er blot én af de mange rettigheder, som anbragte børn og unge over 10 år har. Via linkene nedenfor kan du se film om anbragte børn og unges rettigheder. Du kan også se, hvilke rettigheder forældrene har:

Dine rettigheder som anbragt barn eller ung i en almindelig eller kommunal plejefamilie

Dine rettigheder som anbragt barn eller ung på et opholdssted eller døgninstitution

Dine rettigheder som anbragt barn eller ung i en delvis lukket institution eller afdeling

Dine rettigheder som anbragt barn eller ung i en sikret døgninstitution eller afdeling

Dine rettigheder som forældre til anbragt barn eller ung

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har lavet denne generelle oversigt over, hvilke afgørelser på børneområdet, der kan klages over, og hvordan der klages. Oversigten er mest rettet til voksne:

Klagemuligheder for børn og unge

Senest opdateret 09-02-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her