Specialiseret familiepleje

Nogle plejebørn har så svære belastningsgrader, at en specialiseret plejefamilie vil være den rette plejefamilietype for dem.

Specialiserede plejefamilier er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med svære belastningsgrader. Plejebørn, som anbringes i en specialiseret plejefamilie, har specialiserede behov, men vurderes samtidig at have gavn af at bo i familielignende rammer fremfor på institution. Det kan fx være et barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller et barn, der har været udsat for massivt omsorgssvigt. Disse børn og unge stiller krav om en høj specialiseringsgrad hos den plejefamilie, de anbringes hos. Der kan være brug for supplerende støtte og behandling udefra, og her kan den specialiserede plejefamilie ikke blot støtte op om indsatsen fra eksterne fagpersoner, men kan indgå aktivt i støtten og selve behandlingen. En specialiseret plejefamilie kan derudover håndtere et kompliceret forældresamarbejde.

Den specialiserede plejefamilie godkendes af Socialtilsynet og skal som en integreret del af godkendelsen gennemføre et grundkursus for at blive plejefamilie. Hver gang en plejefamilie modtager et nyt plejebarn, modtager den en intensiv støtte i starten af plejeforløbet, dvs. inden for det første år. Derefter får plejefamilien hvert år mindst to dages efteruddannelse samt den nødvendige supervision, rådgivning og vejledning svarende til behovet ift. det konkrete plejebarn. En specialiseret plejefamilie vil typisk have solid erfaring med at arbejde med udsatte børn og unge og vil derudover have særlige uddannelsesmæssige kvalifikationer. Som følge af at plejebørn hos specialiserede plejefamilier har svære belastningsgrader, har denne type plejefamilie en udvidet ret til supervision og efteruddannelse i forhold til andre plejefamilietyper.

Den specialiserede plejefamilie er en plejefamilietype, som blev indført i forbindelse med lovændringerne i serviceloven pr. 1. juli 2019.

Rammerne for plejefamilier findes i barnets lov samt bekendtgørelsen om plejefamilier.

Lov om social service, LBK nr. 798 af 07/08/2019

Bekendtgørelse om plejefamilier, BEK nr. 522 af 30/04/2019

Socialstyrelsens håndbog for det gode anbringelsesforløb i plejefamilie

Guide for god praksis for vederlag til plejefamilier

Socialtilsyn

Håndbog om barnets lov

Senest opdateret 03-02-2020

Kontakt

Ida Lautrop-Rasmussen
S: Specialkonsulent

Kontakt

Pernille Holzmann Johnsson
S: Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her