Almen familiepleje

Over halvdelen af de børn i Danmark, der er anbragt uden for hjemmet, bor i plejefamilie, og familiepleje anvendes mere og mere.

Den almene plejefamilie er godkendt til at kunne levere en grundlæggende indsats i forhold til ét eller flere plejebørn med lettere eller moderate støttebehov. Den almene plejefamilie kan give plejebarnet et omsorgsfuldt familieliv og en forudsigelig hverdagsstruktur, så barnet eller den unge kan sikres udvikling og trivsel. En almen plejefamilie har almene kompetencer, som sætter den i stand til at håndtere omsorgs- og opdragelsesopgaver samt understøtte plejebarnets skolegang, fritidsinteresser og samvær med jævnaldrende. Plejefamilien kan håndtere et uproblematisk eller lettere problematisk samarbejde med plejebarnets forældre. En almen plejefamilie kan også samarbejde med eksterne fagpersoner og understøtte supplerende støtte- eller behandlingsindsatser, som varetages af eksterne fagpersoner.

Den almene plejefamilie godkendes af Socialtilsynet og skal som en integreret del af godkendelsen gennemføre et grundkursus for at blive plejefamilie. Hver gang en plejefamilie modtager et nyt plejebarn, modtager den en intensiv støtte i starten af plejeforløbet, dvs. inden for det første år. Derefter får plejefamilien hvert år mindst to dages efteruddannelse samt den nødvendige supervision, rådgivning og vejledning svarende til behovet ift. det konkrete plejebarn.

Den almene plejefamilie er en plejefamilietype, som blev indført i forbindelse med lovændringerne i serviceloven pr. 1. juli 2019.

Rammerne for plejefamilier findes i serviceloven samt bekendtgørelsen om plejefamilier.

Lov om social service, LBK nr. 798 af 07/08/2019

Bekendtgørelse om plejefamilier, BEK nr. 522 af 30/04/2019

Socialstyrelsens håndbog for det gode anbringelsesforløb i plejefamilie

Guide for god praksis for vederlag til plejefamilier

Socialtilsyn

Håndbog om barnets lov

Senest opdateret 03-02-2020

Kontakt

Maria Pârja
S: Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her