Netværkspleje

En netværksplejefamilie rekrutteres fra det netværk, der omgiver barnet. Der kan være tale om en slægtsrelation eller en relation til en person fra barnets øvrige netværk, dvs. en person, som barnet ikke er i familie med, men som barnet har en særlig god relation til.

Børn, der er anbragt i netværksplejefamilier, adskiller sig ikke fra børn, der er anbragt i andre typer af plejefamilier. Der er dog forskning, der tyder på, at anbringelsesårsagen for børn i netværkspleje oftere udelukkende er knyttet til forældrenes problematikker og i mindre grad til barnets egne problematikker.

Praksisviden og forskning fortæller, at netværksanbringelser i mange tilfælde giver barnet de bedste muligheder for at trives og udvikle sig. Fordele ved netværksanbringelser kan være stabilitet og kontinuitet for barnet, færre sammenbrud i anbringelserne samt en hyppigere kontakt med biologiske forældre.

Et fokus på en systematisk inddragelse af netværket sætter kommunen i stand til at vurdere, om der er en familie i netværket, der vil kunne fungere som netværksplejefamilie for det barn, som skal anbringes uden for hjemmet.

Se mere om netværksinddragende metoder her

Netværksplejefamilier skal ligesom andre plejefamilier godkendes. Godkendelsen foretages af den anbringende kommune. Der er tale om en konkret godkendelse, dvs. at netværksplejefamilien bliver godkendt til at have et bestemt barn eller en bestemt ung i pleje. Der er ikke generelle kriterier for godkendelse af netværksplejefamilier. Dog kan netværksplejefamilien kun godkendes, hvis familien har de fornødne ressourcer til at give barnet eller den unge den støtte og omsorg, som barnet har brug for, evt. suppleret med professionel støtte samt evt. behandling udefra. Netværksplejefamilier skal ligesom alle andre plejefamilier gennemføre et grundkursus i at være plejefamilie for at kunne blive godkendt som plejefamilie.

Når en netværksplejefamilie modtager et nyt plejebarn, modtager den en intensiv støtte i starten af plejeforløbet, dvs. inden for det første år. Derefter får plejefamilien hvert år mindst to dages efteruddannelse samt den nødvendige supervision, rådgivning og vejledning svarende til behovet ift. det konkrete plejebarn.

Rammerne for plejefamilier findes i barnets lov samt bekendtgørelsen om plejefamilier.

Socialstyrelsens håndbog for det gode anbringelsesforløb i plejefamilie

Håndbog om barnets lov

Guide for god praksis for vederlag til plejefamilier

Socialtilsyn

Inspirationsmateriale til arbejdet med netværksanbringelser

Senest opdateret 06-02-2020

Kontakt

Helle Jeppesen
S: Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her