Børne- og ungehjem

Cirka en femtedel af de børn og unge i Danmark, der er anbragt uden for hjemmet, bor på et børne- og ungehjem.

Alle børne- og ungehjem har til opgave at sikre de anbragte børn og unge omsorg, tryghed, trivsel og udvikling. Børne- og ungehjem varierer ift. målgruppe, socialpædagogisk tilgang og interventionsmuligheder. Børne- og ungehjem omfatter almindelige døgninstitutioner, delvist lukkede døgninstitutioner eller døgninstitutioner med lukkede afdelinger. Der kan også være tale om sikrede døgninstitutioner eller døgninstitutioner for børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Den primære målgruppe på de almindelige døgninstitutioner er børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemstillinger, herunder børn og unge hvis forældre af forskellige grunde ikke kan tage vare på deres børn.

Målgruppen på delvis lukkede døgninstitutioner eller døgninstitutioner med lukkede afdelinger er børn og unge med negativ og udadreagerende adfærd, misbrugsproblemer eller kriminel adfærd. Problemstillingerne hos disse børn og unge kræver ofte et længerevarende behandlingsforløb. Et særligt kendetegn ved de lukkede institutioner og afdelinger er, at personalet har mulighed for at låse yderdøre i perioder. Det er med til at gøre interventionen mindre indgribende, fordi den kan begrænses til præcis den tidsperiode, hvor det er nødvendigt at tilbageholde eller fastholde barnet eller den unge. Sikrede døgninstitutioner er derimod kendetegnet ved at indeholde mindst én sikret afdeling, hvor en konstant aflåsning af yderdøre og vinduer er mulig.

Børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Børne og unge i denne målgruppe har behov for behandling eller anden støtte fx i form af undervisning. Børne- og ungehjem, som arbejder med målgruppen, inddrager viden om handicap- og psykiatriområdet i det socialpædagogiske arbejde.

Senest opdateret 26-03-2018

Kontakt

Helle Jeppesen
S: Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her