LGBT+-personer i hjemløshed

LGBT+-personer føler sig oftere ensomme, har dårligere helbred, trives dårligere, udviser flere stresssymptomer og har en højere risiko for selvmordsforsøg end andre.

LGBT+ udgør en samlet betegnelse for en persons kønsmæssige identitet og/eller seksuelle orientering.

LGBT+-personers udsathed i Danmark

Forskning om LGBT+-personer i hjemløshed viser, at gruppen er udsat både på grund af deres LGBT+-identitet og deres hjemløshedssituation. Det viser sig eksempelvis i svære familieforhold og mistrivsel i hjemmet, dårlig sundhed og en særlig risiko for vold og overgreb.

Det er ikke LGBT+-identiteten i sig selv der fører til udsathed. Det er LGBT+-personers møde med diskriminerende strukturer i samfundet, der er medvirkende til, at de trives dårligere, oplever betydelige helbredsproblemer og har ringere sikkerhed sammenlignet med den generelle befolkning.

Projekt UDENFOR har i 2022 udgivet en rapport om LGBT+-personers erfaringer med hjemløshed. I rapporten udfoldes eksempler på, hvordan LGBT+-personer i Danmark, har haft oplevelser der knytter sig til deres LGBT+-identitet. Undersøgelsen peger bl.a. på at de har:

  • følt sig misforstået og afvist i deres indledende kontakt til kommunen
  • været udsat for vold og tilråb på gaden og i hjemløshedsmiljøerne
  • oplevet hvordan krav, procedurer og forventninger med udgangspunkt i et heteroseksuelt fokus begrænser og indsnævrer deres adgang til hjælp på tilbud til personer i hjemløshed.

Projekt UDENFOR mener, at konsekvenserne af ovenstående kan være, at LGBT+-personer i hjemløshed trækker sig og ikke modtager den hjælp, de har brug for. For nogle har det yderligere konsekvenser, da de forsøger at håndtere hverdagen med rusmidler.

LGBT+-unge i forskningen

Unge som tilhører en seksuel eller kønsmæssig minoritet er stærkt overrepræsenterede i hjemløshedsstatistikkerne i udlandet. Målgruppen af unge, der identificerer sig som LGBT+-personer, udgør 20-40 pct. af alle unge i hjemløshed i Canada. Til sammenligning udgør målgruppen 5-10 pct. af den generelle ungepopulation i Canada.

LGBT+-unge føler sig oftere ensomme og har været udsat for flere traumatiske oplevelser i barndommen. De har dårligere helbred, udviser flere stresssymptomer og har en højere risiko for selvmordsforsøg end andre unge.

Kilder:

Voldum-Clausen et al. (2022). Fremmedgjort. En kvalitativ undersøgelse af LGBT+ personers erfaringer med hjemløshed. København: Projekt Udenfor.

Socialstyrelsen (2019). Housing First for Unge. Vidensnotat – en ny viden om unge og hjemløshed. Odense: Socialstyrelsen.