Housing First-tilgangen

Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor personen tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og samtidig modtager en individuelt tilrettelagt bostøtte. Tilgangen har været anvendt i Danmark siden 2009, og der er tre centrale forudsætninger for implementeringen af tilgangen.

Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, der bl.a. bygger på recovery og empowerment. Tilgangen er i dag udbredt i arbejdet med personer i hjemløshed i mange lande og har været anvendt i Danmark siden 2009.

Housing First baserer sig på en grundopfattelse af boligen som en menneskeret. Centralt for tilgangen er, at personer i hjemløshed tilbydes egen bolig og relevant social og praktisk støtte i begyndelsen af en indsats. Støtten er individuel, fleksibel og helhedsorienteret, og den tager udgangspunkt i borgerens behov og ønsker.

Housing First-tilgangen blev udviklet af Sam Tsemberis i USA i begyndelsen af 1990’erne som et opgør mod Treatment First og trappetrinsmodeller, hvor borgeren skulle kvalificere sig til at kunne flytte i egen bolig. Ifølge Housing First-tilgangen springer personen ”trinnene” frem mod at få adgang til egen bolig over og tilbydes en bolig i begyndelsen af indsatsen.

I Housing First-tilgangen er stabilisering af boligsituationen ikke målet med indsatsen men derimod forudsætningen for, at personen kan arbejde med andre problemstillinger.

Tre centrale forudsætninger for implementeringen af Housing First

Der er tre centrale forudsætninger for en vellykket implementering af Housing First:

 1. En systematisk tilgang til at skaffe boliger til indsatsen

  Kommuner med en stærk forankring af Housing First-tilgangen har en systematisk tilgang til at skaffe boliger til indsatsen. Den systematiske tilgang kan være baseret på anvendelsen af den kommunale boliganvisning eller på en samarbejdsaftale mellem den enkelte kommune og lokale boligorganisationer.

  Læs om bolig

 2. En systematisk praksis for at tilbyde personer i hjemløshed, der flytter i egen bolig, social støtte

  En stærk forankring af Housing First-tilgangen kommer også til udtryk ved en systematisk praksis for at tilbyde personer i hjemløshed social og praktisk støtte efter en specialiseret støttemetode. Dette kræver en tilstrækkelig kapacitet, og at valget af metode stemmer overens med målgruppens støttebehov. Her er det vigtigt, at den enkelte kommune tilbyder mere end én og helst alle de specialiserede støttemetoder, som er koblet på Housing First-tilgangen i Danmark.

  Læs om specialiserede støttemetoder

 3. En organisering og et samarbejde mellem relevante aktører, der understøtter indsatsen

  Det er kendetegnende for kommuner med en stærk forankring af Housing First-tilgangen, at der i kommunen er en organisering og et samarbejde mellem relevante aktører, som sikrer, at personerne modtager en helhedsorienteret indsats.

  Læs om organisering af indsatsen

Mere viden om Housing First-tilgangen

Find mere viden om Housing First-tilgangen samt redskaber til at arbejde med den på siderne:

Specialiserede støttemetoder

Bolig

Organisering af indsatsen

Kerneprincipper i Housing First-tilgangen

De nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed

De faglige anbefalinger til boformer for personer i hjemløshed

Derudover kan du finde to korte pjecer, opsamlinger på erfaringer med Housing First fra Danmark og udlandet samt et litteraturoverblik via disse links:

Udbredelse af Housing First. Beskrivelse af målgruppen

Udbredelse af Housing First. Beskrivelse af indsatsen

Styrket implementering af Housing First. Erfaringer fra danske kommuner

Styrket implementering af Housing First. Erfaringer fra udvalgte lande

Litteraturoverblik på hjemløshedsområdet. Et udvalg af dansk og internationale litteratur

Housing First for Unge

Housing First-tilgangen findes også i en version målrettet unge i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed. Denne version kaldes for ”Housing First for Unge”.

Indsatsbeskrivelse på Housing First for Unge

Hvad er Housing First-tilgangen

Videoen nedenfor giver en kort introduktion til, hvad Housing First-tilgangen er, og hvilke elementer der er vigtige, hvis man vil arbejde med Housing First-tilgangen.

Datainformeret praksis på hjemløshedsområdet

Vi bruger ofte data, når vi taler om borgere i hjemløshed. I denne video fortæller vi om, hvordan du som leder eller medarbejder kan bruge data i din praksis, fx. til at følge udviklingen hos borgere og vejen til egen bolig.

Data, der fremgår i videoen, er fra VIVEs nationale kortlægning af borgere i hjemløshed i 2022 i Danmark (Benjaminsen, 2022).