Kerneprincipper i Housing First-tilgangen

Housing First-tilgangen indeholder otte retningsgivende kerneprincipper, som tilsammen beskriver praksis i en Housing First-baseret indsats. Man skal arbejde med alle otte kerneprincipper, hvis man arbejder Housing First-baseret.

Der er otte kerneprincipper for Housing First-tilgangen, som tilsammen beskriver den praksis, der skal være til stede for at udføre en Housing First-baseret indsats. For at arbejde Housing First-baseret kræver det, at man arbejder med alle otte kerneprincipper.

Kerneprincipperne er retningsgivende. Det betyder, at der er plads til lokale, faglige vurderinger af, hvordan kerneprincipperne skal omsættes i praksis, og at der derfor er flere måder at udmønte kerneprincipperne på. De specialiserede støttemetoder Assertive Community Treatment (ACT), modificeret Assertive Community Treatment (M-ACT), Intensive Case Management (ICM) og Critical Time Intervention (CTI) er baseret på Housing First, og de er alle eksempler på metoder, som understøtter omsætningen af de otte kerneprincipper i praksis.

De otte kerneprincipper er:

 • Boligen som en basal menneskeret.
  De fagprofessionelle samarbejder med borgeren om hurtigst muligt at tilvejebringe en betalelig og egnet boligløsning til den enkelte.
 • Respekt, empati og medmenneskelighed over for alle personer.
  De fagprofessionelle tager udgangspunkt i en forståelse for den enkeltes individuelle situation og i et ligeværdigt samarbejde mellem borgeren som erfaringsekspert og den fagprofessionelle som fagekspert.
 • En forpligtelse til at samarbejde med borgerne så længe de har behov.
  De fagprofessionelle yder støtte til borgeren og vurderer løbende, i samarbejde med personen, støttens intensitet og varighed.
 • Selvstændige boliger i almindeligt byggeri.
  Borgeren tilbydes en boligløsning, som tager udgangspunkt i personens ønsker og behov, og som understøtter den enkeltes sociale integration i lokalsamfundet.
 • Adskillelse af bolig og støttetilbud.
  De fagprofessionelle yder vedholdende støtte til borgeren, uanset om denne har en bolig, benytter sin bolig eller har mistet sin bolig.
 • Udgangspunkt i borgerens behov og selvbestemmelse.
  Borgerens perspektiver, ressourcer og rettigheder er styrende for samarbejdet mellem den enkelte og de fagprofessionelle.
 • Recovery-orientering.
  Samarbejdet mellem borgeren og den fagprofessionelle bygger på personens indefra-perspektiv og den personlige recovery, der baserer sig på borgerens ønsker, drømme og håb.
 • Skadesreduktion.
  De fagprofessionelle støtter borgeren i at opnå et for personen meningsfyldt liv gennem valg, der reducerer skaderne forbundet med at leve et udsat liv.

Mere viden om kerneprincipper i Housing First-tilgangen

Find mere viden om de enkelte kerneprincipper i Housing First-manualen ”Housing First-tilgangen. Manual til hjemløshedsområdet”

Model over kerneprincipperne i Housing First-tilgangen