Faglige anbefalinger til boformer for personer i hjemløshed

Boformer for personer i hjemløshed er centrale aktører i indsatsen på hjemløshedsområdet. Til at understøtte arbejdet med Housing First-tilgangen på boformerne har Social- og Boligstyrelsen udgivet en række faglige anbefalinger målrettet deres arbejde.

Boformer for personer i hjemløshed (§ 110 i Lov om Social Service) er centrale for indsatsen på hjemløshedsområdet, da de giver midlertidigt ophold til en betydelig del af landets personer i hjemløshed. Boformerne har ofte den første kontakt til en person i hjemløshed og forudsætninger for at danne en god relation til personen.

Det betyder også, at boformerne har en særlig mulighed for tidligt at igangsætte samarbejdet med bl.a. personens kommune og sammen med kommunen at igangsætte en Housing First-baseret indsats, der kan bidrage til personens vej ud af hjemløshed.

Hvad er formålet med de faglige anbefalinger?

Social- og Boligstyrelsen har i samarbejde med Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse (SBH) og boformer for personer i hjemløshed på tværs af Danmark udarbejdet en række faglige anbefalinger med fokus på boformernes arbejde. Anbefalingerne giver konkrete og kvalificerede bud på, hvordan en god praksis, baseret på Housing First-tilgangen, kan tilrettelægges på boformerne.

Dette uanset at boformer kan være meget forskellige, hvad angår målgruppe, hvor i landet de er placeret, takster, normering og værdigrundlag.

De faglige anbefalinger er opdelt i tre udgivelser med hver deres fokusområde:

  • Faglige anbefalinger til god praksis på § 110-boformer – borgerens udredning og plan.
    Formålet med dette sæt anbefalinger er at bidrage til at styrke og udvikle en god og systematisk tilgang til arbejdet med udredning og opholdsplan.
  • Faglige anbefalinger til § 110-boformernes samarbejde med kommunernes myndighedsområder.
    Formålet med dette sæt anbefalinger er at styrke og udvikle på samarbejdet mellem boformer og de kommunale myndigheder, så bl.a. arbejdet med kommunale handleplaner forbedres.
  • Faglige anbefalinger til § 110-boformernes socialfaglige indsats (2020).
    Formålet med dette sæt anbefalinger er at understøtte, at de socialfaglige indsatser får et målrettet og rehabiliterende sigte, der kan bidrage til borgerens recovery-proces og vej ud af hjemløshed.

Anbefalingerne skal samlet bidrage til at højne kvaliteten af de rehabiliterende indsatser og skabe fokus på udvikling ved at målrette indsatserne. Derved kan anbefalingerne fx medvirke til en reduktion i opholdstiderne på boformerne, og til at flere personer i hjemløshed får egen bolig med den nødvendige støtte.

De faglige anbefalinger supplerer de nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed. Hvor de nationale retningslinjer er målrettet kommunale beslutningstagere som ledere og fagprofessionelle på myndigheds- og leverandørniveau, er de faglige anbefalinger især målrettet ledere og fagprofessionelle på boformerne.

Kilder