Vil du vide mere?

Her finder du relevant litteratur om børn med bekymrende skolefravær.

De følgende materialer og rapporter er udvalgte, og listen er derfor ikke udtømmende.

  • ”Skolens fraværende børn – Årsager og Indsatser”. Andersen M.J. et al (2019). Dafolo.
  • ”Skolens tomme stole”. Børns Vilkår (2020).
  • ”Jeg vil ikke i skole. Om skolevægring hos børn og unge”. Fleischer A.V. (2018). Dansk Psykologisk Forlag.
  • ”Skolefravær. At forstå og håndtere skolefravær og skolevægring”. Havik T. (2019). Dafolo.
  • ”Fra fravær til fælleskab – Hvad kan skolen gøre?”. Lund Emmertsen G. (2021):  Aarhus Universitetsforlag.
  • ”Problematisk skolefravær og skolevægring – Årsager og behandling – en litteraturgennemgang”. Metodecentret (2017).
  • ”VISO-rådgivning: Skolevægring hos børn og unge med autisme - Målgruppe, sagsforløb og specialistindsats”. Socialstyrelsen og DEFACTUM Region Midtjylland (2016).
  • ”Børn med autisme og skolevægring”. Socialstyrelsen (2016).
Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Lise Skov Pedersen
S: Specialkonsulent