Samarbejdsmodellen - Overgang fra barn til voksen for unge med psykiske vanskeligheder

Mange unge med psykiske vanskeligheder har brug for særlig støtte til at håndtere overgangen fra barn til voksen i de kommunale og regionale systemer. Samarbejdsmodellen er et redskab til at lette denne overgang og sikre en sammenhængende indsats til de unge.

OBS: I materialet for samarbejdsmodellen henvises til samtykke og i den forbindelse en samtykkeerklæring. Denne samtykkeerklæring er forældet og derfor fjernet fra hjemmesiden. Kommunen bør være opmærksom på at følge gældende lovgivning.

Samarbejdsmodellen skal understøtte, at unge mellem 16-24 år med psykiske vanskeligheder oplever at få den nødvendige, sammenhængende og helhedsorienterede støtte fra kommune, region og øvrige relevante aktører. Målet er, at unge med psykiske vanskeligheder i højere grad inkluderes i samfundet, opnår en større styring af eget liv og får mulighed for at deltage i uddannelse og beskæftigelse på lige fod med andre unge.

Samarbejdsmodellen er både til inspiration og et konkret redskab til kommunernes indsats til unge med psykiske vanskeligheder. 

Samarbejdsmodellen er udviklet i samarbejde med fire kommuner og er finansieret af satspuljemidler for 2011, hvormed der blev sat fokus på overgangen fra barn til voksen samt på en styrket indsats for unge med psykiske vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd.

Samarbejdsmodellen er evalueret og viser lovede resultater både for de unge og for det tværfaglige samarbejde.

Social - og Boligstyrelsen har udover denne samarbejdsmodel udviklet og udbredt en lignende samarbejdsmodel kaldet ’Vejen til uddannelse og beskæftigelse’,  som er målrettet unges overgang fra anbringelse til voksenliv 

Du kan læse evalueringen af Vejen til uddannelse og beskæftigelse her

 

I denne udgivelse du kan læse om samarbejdsmodellen, hvordan du arbejder med den samt finde de tilhørende redskaber og vejledninger, som kan benyttes af kommunale medarbejdere.

Udgivelsen henvender sig til fagpersoner, som ønsker at gøre en forskel for psykisk sårbare unge på deres vej mod uddannelse og beskæftigelse – og mod et bedre liv. Det kan være, du er Socialdirektør og vil inspireres til nye måder, hvorpå du kan organisere arbejdet med unge med psykiske vanskeligheder i din kommune. Det kan også være, du er rådgiver, jobcenterkonsulent, UU-vejleder, kontaktperson eller behandler i psykiatrien og vil inspireres til en struktureret måde at inddrage og koordinere indsatsen for udsatte unge.

Publikationen giver også viden om typiske psykiske vanskeligheder blandt unge og signaler herpå, samt viden om de ændringer, der træder i kraft lovgivningsmæssigt, når en ung fylder 18 år.

Udgivelse: Samarbejdsmodellen - introduktion og redskaber

I denne video fortæller ansatte fra Social - og Boligstyrelsen, Rambøll og to af de fire indsatskommuner om deres erfaringer med at bruge samarbejdsmodellen.

 

 

Hvis I som kommune ønsker at arbejde med samarbejdsmodellen, skal der på ledelsesplan træffes beslutning herom. Social - og Boligstyrelsen har udgivet en implementeringsguide der beskriver, hvordan I kommer i gang og hvilke aktiviteter, der er relevante at iværksætte, hvis I vil indføre modellen i driften.

Udgivelse: Guide til implementering af Samarbejdsmodellen

Mange af samarbejdsmodellens redskaber består af skemaer, du som medarbejder skal udfylde sammen med den unge eller sammen med de øvrige fagpersoner omkring den unge. Derfor findes redskaberne som wordfiler, som du kan downloade og skrive direkte i.

Redskaberne som wordfiler

Samarbejdsmodellen viser positive effekter både for de unge og for fagpersonerne omkring de unge. Social - og Boligstyrelsen har udgivet en evalueringsrapport, hvor du kan læse om effekterne af samarbejdsmodellen og om fire kommuners erfaringer med at arbejde med modellen. Evalueringen er udarbejdet af Rambøll Management Consulting.

Udgivelse: Samarbejdsmodellen - evalueringsrapport

Senest opdateret 25-05-2022

Mere information

Social - og Boligstyrelsen har udgivet tre informationsfoldere, der præsenterer samarbejdsmodellen for tre forskellige målgrupper:

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her