Indsatser og metoder

Her kan du finde eksempler på indsatser og metoder, der kan anvendes i arbejdet med børn med bekymrende skolefravær.

Der findes en række indsatser, som kan være relevante for at støtte børn, der har bekymrende skolefravær. 

Det spænder fra forebyggende og trivselsfremmende indsatser i barnets hverdagsmiljø til mere konkrete indsatser målrettet specifikke udfordringer. 

Afhængig af kompleksiteten kan den rette indsats desuden kræve, at der bliver iværksat flere samtidige tiltag på flere niveauer og i flere kontekster, eksempelvis i skolen, i hjemmet/familien og individuelt til barnet. 

Eksempler på indsatser og metoder (listen er ikke udtømmende):

  • Systematisk fraværsregistrering og opfølgning
  • Jævnlige trivselssamtaler
  • Inkluderende læringsfælleskaber med differentierede undervisningsformer
  • Back2School
  • U-start 

Fordi målgruppen af børn med skolefravær er en bred gruppe med forskellige problemstillinger, er det generelt vigtigt, at der sigtes mod tidlige forebyggende indsatser. 

Indsatserne bør være helhedsorienterede og både tage udgangspunkt i det enkelte barn og inddrage barnets omgivende miljø.

Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Lise Skov Pedersen
S: Specialkonsulent