Indsatser og metoder

Her kan du finde eksempler på indsatser og metoder, der kan anvendes i arbejdet med børn i psykisk mistrivsel.

Der findes en række indsatser, som kan være relevante for at støtte børn som er i (risiko for) psykisk mistrivsel. 

Det spænder fra forebyggende og trivselsfremmende indsatser i barnets hverdagsmiljø til mere konkrete indsatser målrettet specifikke udfordringer. 

Afhængig af kompleksiteten kan den rette indsats desuden kræve, at der iværksættes flere samtidige tiltag på flere niveauer og i flere kontekster, eksempelvis i skolen, i hjemmet/familien og individuelt til barnet. 

Eksempler på indsatser og metoder (listen er ikke udtømmende):

  • Mind My Mind
  • CoolKids
  • Back2School
  • Få styr på angsten
  • De utrolige år
  • PMTO
  • Barnets stemme

Fordi målgruppen af børn i psykisk mistrivsel, eller som er i risiko for at opleve psykisk mistrivsel, er en bred gruppe med forskellige problemstillinger, er det generelt vigtigt, at der sigtes mod tidlige forebyggende indsatser. 

Indsatserne bør være helhedsorienterede og både tage udgangspunkt i det enkelte barn og inddrager barnets omgivende miljø.

Kontakt

Astrid Lindholm Harlou
S: Fuldmægtig