Vil du vide mere?

Her finder du relevant litteratur om børn og unge i psykisk mistrivsel og arbejdet med denne målgruppe.

De følgende materialer og rapporter er udvalgte, og listen er derfor ikke udtømmende.

 
  • "Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på børne- og ungeområdet”. VIVE (2019).
  • ”Fokusrapport 2/2018: Samtaler om psykisk mistrivsel på BørneTelefonen”. Børns Vilkår (2018).
  • ”Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år – forekomst, fordeling og forebyggelsesmuligheder”. Jeppesen P, Obel C, Lund L, Madsen KB, Nielsen L, Nordentoft M. (2020). Vidensråd for Forebyggelse.
  • ”Mental sundhed og psykisk sygdom hos 0-9-årige børn”. Holstein BE, Henriksen TB, Rayce SB, Ringsmose C, Skovgaard AM, Teilmann GK, Væver MS. (2021). Vidensråd for Forebyggelse.
  • ”Faglige anbefalinger vedr. udvikling og implementering af lettere behandlingstilbud i PPR”. Børne- og Undervisningsministeriet (2020).  
  • ”Analyse: Børn og unge med psykiatrisk debut”. Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed (2021).
  • ”Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR”. Socialstyrelsen (2021)

Kontakt

Astrid Lindholm Harlou
S: Fuldmægtig