MOVE – effektiv behandling af rusmiddelproblemer

MOVE er en manualbaseret behandlingsmetode, der er udviklet til både individuel rusmiddelbehandling og gruppebehandling.

MOVE er en vidensbaseret metode til behandling af ambulant rusmiddelbehandling jf. servicelovens § 101. Metoden bidrager til, at mennesker reducerer eller stopper med at bruge rusmidler i højere grad, end det ses ved sædvanlig behandling. MOVE kan også medvirke til at øge trivslen for borgere, der er i rusmiddelbehandling.

MOVE er udviklet til både individuel rusmiddelbehandling og gruppebehandling. Variationen i metoden kan tilgodese, at der er borgere,  der har stor gavn af enten individuel eller gruppebehandling. Behandlingsformerne kan også supplere hinanden gennem et samlet behandlingsforløb.

MOVE består af Den motiverende samtale, kognitiv adfærdsterapi og en række obligatoriske strukturelle elementer. Disse kan fx være SMS-påmindelser og gavekort for fremmøde.

MOVE kan bruges af alle socialfaglig medarbejdere, der arbejder med ambulant rusmiddelbehandling.

Læs mere om MOVE individuel behandling her

Læs mere om MOVE gruppebehandling her