Video om behandlingsgaranti og behandlingsplan

Social- og Boligstyrelsen har et kort videooplæg, der beskriver behandlingsgarantien og behandlingsplanen i den sociale stofmisbrugsbehandling. Videoen kan ses her på siden.

Den sociale stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101 er omfattet af en behandlingsgaranti. Det betyder, at behandlingen skal være iværksat senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig til kommunen med ønske om behandling.

I videooplægget beskrives de forskellige dele af behandlingsgarantien, lige fra borgeren anmoder om behandling, der foretages en afdækning, træffes en afgørelse, og til at behandlingen igangsættes og der skal foreligge en behandlingsplan.

Videooplæg om behandlingsgaranti og behandlingsplan

Specialkonsulent Lone Kæstrup fra Social- og Boligstyrelsen fortæller i videoen om den behandlingsgaranti, der gælder på stofmisbrugsområdet efter servicelovens § 101. Lone fortæller også kort om behandlingsplanen, som skal laves, når behandlingen påbegyndes.