Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

De nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling samler den aktuelt bedste viden fra forskning og praksis. Retningslinjerne kan bruges til at kvalitetsudvikle og kvalitetssikre den sociale stofmisbrugsbehandling.

Retningslinjerne beskriver rammerne for god social stofmisbrugsbehandling og kan bruges til at skabe en behandlingspraksis af høj kvalitet, der bygger på aktuel lovgivning, forskning og gode erfaringer fra praksis.

Retningslinjerne understøtter, at behandlingen er systematisk, helhedsorienteret og centreret om mål, der formuleres i et samarbejde mellem borger og behandler.  

Retningslinjerne er en samling af anvisninger, der bygger både på lovgivning og aktuelt bedste viden. Retningslinjerne skelner derfor mellem lovbestemte krav og anbefalinger til god praksis.

De nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling blev udgivet i en opdateret version i 2020.

Hent de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling her

Retningslinjernes indhold og målgruppe

De nationale retningslinjer omhandler dels organiseringen af indsatsen. Dette omfatter metoder, ydelser og kvalitetsudvikling i behandlingstilbuddet, samt hvordan behandlingstilbuddet i et samarbejde med andre aktører sikrer borgeren en koordineret indsats.

Retningslinjerne omhandler derudover borgerforløb i den sociale stofmisbrugsbehandling. Dette omfatter de enkelte dele af behandlingsforløbet, fra borgerens første kontakt og anmodning om behandling til forløbet efter udskrivning.

De nationale retningslinjer retter sig primært mod ledere og behandlere i den sociale stofmisbrugsbehandling. Retningslinjerne kan også bruges af kommunale beslutningstagere og planlæggere som et pejlemærke for udviklingen af indsatsen. Endelig kan borgere og brugerorganisationer i de nationale retningslinjer få indblik i Social- og Boligstyrelsens anbefalinger til god praksis. 

 

Alle kommuner skal fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om sociale behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarden er central for kommunens organisering, planlægning og styring af behandlingsindsatsen til mennesker med stofmisbrug, herunder serviceniveau, politiske målsætninger og prioriteringer på området.

I Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling beskrives baggrund for og formålet med kvalitetsstandarden. Desuden findes anvisninger til udarbejdelse af kommunens kvalitetsstandard.

Indhold i kvalitetstandarden

Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, kommunen tilbyder borgere, der ønsker social behandling for stofmisbrug.

Kvalitetsstandarden skal som minimum omfatte en beskrivelse af følgende:

 • Opgaver som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet
 • Målgrupperne for de forskellige tilbud
 • Det overordnende mål for indsatsen og de værdier og normer, den bygger på
 • Kommunens konkrete typer af behandlingstilbud og den organisatoriske struktur, de indgår i
 • Visitationsproceduren
 • Den lovbestemte behandlingsgaranti
 • Muligheden for frit valg mellem offentligt og privat behandlingstilbud
 • Hvordan behandlingstilbuddet udarbejder og følger op på den lovbestemte behandlingsplan
 • Kommunens målsætninger for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner
 • Hvordan brugerinddragelsen sikres
 • Reglerne for betaling for kost og logi i forbindelse med forskellige typer af døgnbehandling
 • Information om sagsbehandling og klageadgang
 • Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling
 • Hvordan indsatsen monitoreres og hvilke måltal kommunen har
 • Kommunens retningslinjer for anvendelse af gavekort

Læs mere om kvalitetsstandarden for social behandling for stofmisbrug efter SEL § 101 i Vejledning om behandlingstilbud på det sociale stofmisbrugsområde m.v. 

Se videooplæg hvor Social- og Boligstyrelsen præsenterer Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling. Videooplægget beskriver også retningslinjernes historie, opbygning og indhold.

Se videoen i fuld størrelse (link til YouTube)

Dette indhold kræver cookies Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om cookies herunder.
Hvis du accepterer cookies skal du genopfriske siden (CTRL+F5), når du vender tilbage.
Læs mere og acceptér cookies her

Se videooplæg hvor Social- og Boligstyrelsen præsenterer hvordan behandlingstilbud kan anvende de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling i .

Se videoen i fuld størrelse (link til YouTube)

Vil du gerne sætte fokus på, om I lever op til de Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling og den nyeste lovgivning på stofområdet? Så er refleksionskortene et godt redskab til kvalitetsudviklingen i jeres praksis. Hvert kort omhandler et område inden for praksis – fx afdækning eller behandlingsplan – og lægger op til faglige drøftelser af, hvor din/jeres praksis lever op til retningslinjerne og hvor den adskiller sig.

Download et sæt af kortene nedenfor, og brug refleksionskortene sammen med dine kolleger, så I sammen kan:

 • Blive klogere på, hvad retningslinjerne siger om specifikke emner i den sociale stofmisbrugsbehandling
 • Tage fat på faglige drøftelser af, hvor din/jeres praksis lever op til retningslinjerne og hvor den adskiller sig
 • Reflektere over, hvordan du/I tilrettelægger jeres arbejde i overensstemmelse med retningslinjerne.

Refleksionskortene er en let og overskuelig måde at tilgå retningslinjerne med spørgsmål, der støtter jer i at sætte dem i relation til jeres arbejde.

Der er ét kort for hver retningslinje for social stofmisbrugsbehandling.

Refleksionskortene kan både downloades i en version, der egner sig til at blive læst på skærm, og i en version, du kan bruge, hvis du vil printe kortene ud.

Hent refleksionskortene til læsning på skærm

Hent refleksionskortene til print

Hent de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling