ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser - Ydelser efter serviceloven

Her finder du centrale tal om ydelser tildelt efter serviceloven til børn og unge med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser.

Du kan her finde centrale tal om ydelser tildelt efter serviceloven til børn og unge med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser. Fx hvor mange, der anbringes uden for hjemmet eller hvor mange børn og unge med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser, der modtager en eller flere forebyggende foranstaltninger. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Børn og unge med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser er opgjort som det antal børn og unge i alderen 6-17 år, som i opgørelsesåret, eller årene forud, er blevet diagnosticeret med en opmærksomhedsforstyrrelse.

Dette indhold kræver cookies Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om cookies herunder.
Hvis du accepterer cookies skal du genopfriske siden (CTRL+F5), når du vender tilbage.
Læs mere og acceptér cookies her

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.

Anm.: Opgørelser på kommuneniveau afspejler de borgere, som en kommune vurderes at have handleforpligtelsen for pr. 31/12 i opgørelsesåret.