Psykisk mistrivsel/Børn og unge med psykiatriske diagnoser – Skoleforhold

Her finder du centrale tal om skoleforhold for børn og unge med psykiatriske diagnoser*.

Du kan her finde centrale tal om skoleforhold for børn og unge med psykiatriske diagnoser. Fx fravær, trivsel, eller hvor stor en andel, der går i almenklasser. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Børn og unge med psykiatriske diagnoser er opgjort som det antal børn og unge i alderen 6-17 år, som inden for fem forudgående år, har været registreret med en udvalgt psykiatrisk diagnose i sygehusregi.

*Psykisk mistrivsel: Det præcise tal for børn og unge i psykisk mistrivsel findes ikke i de nationale registre. En indikation på at et barn eller en ung er i psykisk mistrivsel kan være, hvis borgeren har en eller flere psykiatriske diagnoser. Psykisk mistrivsel skal i rapportbanken således forstås som indikationer på psykisk mistrivsel, som afspejles via tal om børn og unge med psykiatriske diagnoser.

Dette indhold kræver cookies Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om cookies herunder.
Hvis du accepterer cookies skal du genopfriske siden (CTRL+F5), når du vender tilbage.
Læs mere og acceptér cookies her

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.

Anm.: Opgørelser på kommuneniveau afspejler de borgere, som en kommune vurderes at have handleforpligtelsen for pr. 31/12 i opgørelsesåret.