Vold i nære relationer/Kvinder på krisecenter – Uddannelsesforhold

Her finder du centrale tal om uddannelsesforhold for kvinder på krisecenter*.

Du kan her finde centrale tal om uddannelsesforhold for kvinder på krisecenter. Fx højest fuldførte uddannelsesniveau. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet.  Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Kvinder på krisecenter er opgjort som antallet af kvinder (18-65 år), som i løbet af opgørelsesåret har haft et ophold på et kvindekrisecenter efter servicelovens §109.

*Vold i nære relationer: Det præcise tal for borgere der oplever vold i nære relationer findes ikke i de nationale registre. I stedet opgøres antallet af kvinder som taget ophold på et krisecenter

Dette indhold kræver cookies Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om cookies herunder.
Hvis du accepterer cookies skal du genopfriske siden (CTRL+F5), når du vender tilbage.
Læs mere og acceptér cookies her

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.

Anm.: Opgørelser på kommuneniveau afspejler de borgere, som en kommune vurderes at have handleforpligtelsen for pr. 31/12 i opgørelsesåret.