Psykiske vanskeligheder/Voksne med psykiatriske diagnoser – Uddannelsesforhold

Her finder du centrale tal om uddannelsesforhold for voksne med psykiatriske diagnoser*.

Du kan her finde centrale tal om uddannelsesforhold for voksne med psykiatriske diagnoser. Fx højest fuldførte uddannelsesniveau. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Voksne med psykiatriske diagnoser er opgjort som antallet af voksne (18-65 år), som i opgørelsesåret, eller fire år forud, har været registreret med en udvalgt psykiatrisk diagnose i sygehusregi.

*Psykiske vanskeligheder: Det præcise tal for voksne med psykiske vanskeligheder findes ikke i de nationale registre. En indikation på at en voksen borger kan have psykiske vanskeligheder kan være, hvis borgeren har en eller flere psykiatriske diagnoser eller er i socialpsykiatrien. Psykiske vanskeligheder skal i rapportbanken således forstås som indikationer på psykiske vanskeligheder, som afspejles via tal om voksne med psykiatriske diagnoser eller tal om voksne i socialpsykiatrien.

Dette indhold kræver cookies Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om cookies herunder.
Hvis du accepterer cookies skal du genopfriske siden (CTRL+F5), når du vender tilbage.
Læs mere og acceptér cookies her

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.

Anm.: Opgørelser på kommuneniveau afspejler de borgere, som en kommune vurderes at have handleforpligtelsen for pr. 31/12 i opgørelsesåret.