Psykiske vanskeligheder/Voksne i socialpsykiatrien – Arbejdsmarkedstilknytning og forsørgelsesgrundlag

Her finder du centrale tal om voksne i socialpsykiatrien*.

Du kan her finde centrale tal om arbejdsmarkedstilknytning og forsørgelsesgrundlag for voksne i socialpsykiatrien. Fx arbejdsmarkedsstatus eller hvilke offentlige overførselsindkomster voksne i socialpsykiatrien modtager. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Voksne i socialpsykiatrien er opgjort som antallet af voksne (18-65 år), som i opgørelsesåret, har modtaget en eller flere udvalgte ydelser efter serviceloven, og hvor kommunen har angivet borgerens målgruppe til ’Psykisk funktionsnedsættelse – Sindslidelse’.

*Psykiske vanskeligheder: Det præcise tal for voksne med psykiske vanskeligheder findes ikke i de nationale registre. En indikation på at en voksen borger kan have psykiske vanskeligheder kan være, hvis borgeren har en eller flere psykiatriske diagnoser eller er i socialpsykiatrien. Psykiske vanskeligheder skal i rapportbanken således forstås som indikationer på psykiske vanskeligheder, som afspejles via tal om voksne med psykiatriske diagnoser eller tal om voksne i socialpsykiatrien.

Dette indhold kræver cookies Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om cookies herunder.
Hvis du accepterer cookies skal du genopfriske siden (CTRL+F5), når du vender tilbage.
Læs mere og acceptér cookies her

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.

Anm.: Opgørelser på kommuneniveau afspejler de borgere, som en kommune vurderes at have handleforpligtelsen for pr. 31/12 i opgørelsesåret.