Hjemløshed/Brugere af herberg – Uddannelsesforhold

Her finder du centrale tal om uddannelsesforhold for brugere af herberg*.

Du kan her finde centrale tal om uddannelsesforhold for brugere af herberg. Fx højest fuldførte uddannelsesniveau. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Brugere af herberg er opgjort som voksne i alderen 18-65 år, som i opgørelsesåret har haft ophold på herberg eller forsorgshjem efter servicelovens §110.

*Hjemløshed: Det præcise tal for hjemløse findes ikke i de nationale registre. I stedet opgøres hjemløshed som antallet af brugere af herberg.

Dette indhold kræver cookies Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om cookies herunder.
Hvis du accepterer cookies skal du genopfriske siden (CTRL+F5), når du vender tilbage.
Læs mere og acceptér cookies her

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.

Anm.: Opgørelser på kommuneniveau afspejler de borgere, som en kommune vurderes at have handleforpligtelsen for pr. 31/12 i opgørelsesåret.