Voksne med erhvervet hjerneskade - uddannelsesforhold

Her finder du centrale tal om uddannelsesforhold for voksne med erhvervet hjerneskade.

Du kan her finde centrale tal om uddannelsesforhold for voksne med erhvervet hjerneskade. Fx højest fuldførte uddannelsesniveau. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Voksne med erhvervet hjerneskade er opgjort som voksne i alderen 18-65 år, som i opgørelsesåret, eller årene forud, er registreret med erhvervet hjerneskade.

Dette indhold kræver cookies Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om cookies herunder.
Hvis du accepterer cookies skal du genopfriske siden (CTRL+F5), når du vender tilbage.
Læs mere og acceptér cookies her

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.

Anm.: Opgørelser på kommuneniveau afspejler de borgere, som en kommune vurderes at have handleforpligtelsen for pr. 31/12 i opgørelsesåret.