Forebyggende foranstaltninger – Skoleforhold

Her finder du centrale tal om skoleforhold for børn og unge, der modtager en eller flere forebyggende indsatser og/eller foranstaltninger*.

Du kan her finde centrale tal om skoleforhold for børn og unge, der modtager forebyggende foranstaltninger. Fx fravær, trivsel, eller hvor stor en andel, der går i almenklasser. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Børn og unge, der modtager forebyggende foranstaltninger, er opgjort som antallet af børn og unge i alderen 0-17 år, der modtager en eller flere forebyggende foranstaltninger og/eller forebyggende indsatser efter serviceloven og/eller lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet pr. 31/12 i opgørelsesåret.

*Forebyggende indsatser og/eller foranstaltninger: Med ikrafttrædelsen af barnets lov d. 1. januar 2024 er begrebet forebyggende indsatser og/eller foranstaltninger ændret til forebyggende og støttende indsatser.

Dette indhold kræver cookies Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om cookies herunder.
Hvis du accepterer cookies skal du genopfriske siden (CTRL+F5), når du vender tilbage.
Læs mere og acceptér cookies her

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.

Anm.: Opgørelser på kommuneniveau afspejler de borgere, som en kommune vurderes at have handleforpligtelsen for pr. 31/12 i opgørelsesåret.