Unge i efterværn - Arbejdsmarkedstilknytning og forsørgelsesgrundlag

Her finder du centrale tal om unge i efterværn*.

Du kan her finde centrale tal om arbejdsmarkedstilknytning og forsørgelsesgrundlag for unge i efterværn. Fx arbejdsmarkedsstatus eller hvilke offentlige overførselsindkomster unge i efterværn modtager. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Unge i efterværn er opgjort som det antal unge i alderen 18-22 år, der modtager efterværn pr. 31/12 i opgørelsesåret, enten i form af en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning.

*Efterværn: Med ikrafttrædelsen af barnets lov d. 1. januar 2024 er begrebet efterværn ændret til ungestøtte.

Dette indhold kræver cookies Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om cookies herunder.
Hvis du accepterer cookies skal du genopfriske siden (CTRL+F5), når du vender tilbage.
Læs mere og acceptér cookies her

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.

Anm.: Opgørelser på kommuneniveau afspejler de borgere, som en kommune vurderes at have handleforpligtelsen for pr. 31/12 i opgørelsesåret.