Anbringelse – Demografi (størrelse)

Her finder du centrale tal om børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet.

Du kan her finde centrale tal om anbragte børn og unge fordelt på alder og køn. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort..

Anbragte børn og unge er opgjort som antallet af børn og unge i alderen 0-17 år, der er anbragt uden for hjemmet pr. 31/12 i opgørelsesåret.

Dette indhold kræver cookies Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om cookies herunder.
Hvis du accepterer cookies skal du genopfriske siden (CTRL+F5), når du vender tilbage.
Læs mere og acceptér cookies her

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.

Anm.: Opgørelser på kommuneniveau afspejler de borgere, som en kommune vurderes at have handleforpligtelsen for pr. 31/12 i opgørelsesåret.