ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser - Demografi (størrelse)

Her finder du centrale tal om børn og unge med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser.

Du kan her finde centrale tal om børn og unge med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser fordelt på alder og køn. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Børn og unge med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser er opgjort som det antal børn og unge i alderen 6-17 år, som i opgørelsesåret, eller årene forud, er blevet diagnosticeret med en opmærksomhedsforstyrrelse.

Dette indhold kræver cookies Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om cookies herunder.
Hvis du accepterer cookies skal du genopfriske siden (CTRL+F5), når du vender tilbage.
Læs mere og acceptér cookies her

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.

Anm.: Borgerens kommune er den kommune, som pr. 31/12 i opgørelsesåret vurderes at have handleforpligtelse for borgeren, kaldet handlekommune.