Ydelser efter serviceloven - voksenområdet

Her finder du detaljerede opgørelser over ydelser tildelt efter serviceloven til specifikke målgrupper/fokusområder på voksenområdet.

Du kan her finde tal om ydelser tildelt efter serviceloven til specifikke målgrupper/fokusområder på voksenområdet, fordelt på bl.a. kommune, alder og køn. Tallene vises i tabelform og kan bl.a. eksporteres til excel.

Du kan i databankens infoboks læse, hvordan ydelser efter serviceloven er opgjort, ligesom du kan læse, hvordan de enkelte målgrupper/fokusområder er afgrænset. Alternativt kan den samlede dokumentationsrapport hentes her:

Dokumentationsrapport (PDF)

Dette indhold kræver cookies Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om cookies herunder.
Hvis du accepterer cookies skal du genopfriske siden (CTRL+F5), når du vender tilbage.
Læs mere og acceptér cookies her