Sund seksualitet

Seksualitet kan forstås på mange måder og er langt fra nemt at definere.

Verdenssundhedsorganisationen WHO beskriver seksuel sundhed således:

“Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Seksualitet er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler heller ikke om, hvorvidt vi opnår orgasme, og endelig er det ikke summen af et erotisk liv. Det kan være en del af vor seksualitet, men behøver ikke at være det. Seksualitet er så meget mere. Det er, hvad der driver os til at søge efter kærlighed, varme og intimitet. Det udtrykkes i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det er lige så meget dette at være sensuel som at være seksuel. Seksualitet har indflydelse på vore tanker, følelser, handlinger og samvær og derved på vor mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, så må også seksuel helse være en basal menneskeret”.

Ovenstående meget brugte og brede definition pointerer blandt andet, at:

  • Seksualitet ikke kun handler om erotik, men i lige så høj grad om sensualitet, sanselighed, kontakt, varme og intimitet.
  • Seksualitet er en integreret del af ethvert menneske.

Det er blandt andet personalet og ledelsens rolle, fx på specialskoler, bo-, dag- og døgntilbud, at bidrage til at understøtte dette gennem seksualundervisning og vejledning.

Mennesker med handicap skal have mulighed for at finde ud af, hvad de kan lide og ikke kan lide, hvad der er i orden, og hvad der ikke er i orden. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed og et basalt behov. Derfor er det nødvendigt at drøfte normer og praksis generelt.

Men det er lige så nødvendigt at drøfte det konkret i forhold til den enkeltes lyster og behov og med udgangspunkt i den enkeltes livssituation, ønsker, følelser, grænser, kultur og evt. religion. Seksualitet er individuel og forskellig i forskellige livsfaser.

Kontakt

Viki Holdgaard Madsen
S: Fuldmægtig