Seksuelle overgreb

Seksuelle overgreb mod et menneske med handicap er selvsagt strafbart, ifølge straffeloven. Et seksuelt overgreb defineres ved, at en person er involveret i en seksuel aktivitet, som hun/han, på grund af sin alder eller kognitive funktionsniveau, ikke kan forstå og overskue konsekvenserne af, og derfor ikke er i stand til at give samtykke til.

Det er en god idé, at en definition af seksuelle overgreb indgår i jeres beredskab. På den måde sikres en fælles referenceramme og hermed en fælles forståelse af, hvad seksuelle overgreb er – og et fælles grundlag for at observere, lytte og reagere på mistanke om overgreb.

Et seksuelt overgreb er en seksuel aktivitet, som personen ikke ønsker eller bliver presset til at deltage i. Det kan foregå med eller uden fysisk kontakt.

Ved et seksuelt overgreb, begået mod en voksen, kan der være tale om, at:

  • Personen siger tydeligt nej.
  • Personen ikke er i stand til verbalt at sige nej, men tilkendegiver fysisk, at hun eller han ikke ønsker den seksuelle kontakt.
  • Personen tvinges til at deltage i den seksuelle aktivitet med fysisk eller psykisk magt.
  • Krænkeren udnytter personens afhængighed eller egen magtposition.
  • Den seksuelle kontakt er baseret på krænkerens behov.

Et seksuelt overgreb med fysisk kontakt kan være:

  • Når krænkeren kysser eller berører offerets krop eller kønsdele, har samleje (vaginalt eller analt) med personen, har oralsex eller tvinger ham eller hende til at berøre krænkerens kønsdele.

Et seksuelt overgreb uden fysisk kontakt kan være:

  • Krænkeren blotter sig for personen, tvinger vedkommende til at se pornografiske billeder eller film eller til at klæde sig af. Det kan også foregå over internettet.

Kontakt

Viki Holdgaard Madsen
S: Fuldmægtig