Seksualpolitik

Tilbuddet kan, som et led i forebyggelse af seksuelle overgreb, vælge at udarbejde retningslinjer for medarbejdernes arbejde med rådgivning og støtte til seksualitet – en såkaldt seksualpolitik.

En kommunal seksualpolitik er overordnet og omfatter generelle retningslinjer for arbejdet med seksualitet.

Den skaber tydelighed, åbenhed og tryghed om rammerne, både for medarbejdere og borgere. Og den giver kommunen mulighed for, inden for lovens rammer, at præcisere medarbejdernes råderum i arbejdet med seksualitet.

Seksualpolitikker bidrager til at sikre, at alle ved, at det er et tema, man skal tage alvorligt og yde støtte omkring. En seksualpolitik har fokus på både seksualitet, forebyggelse og håndtering af mistanke.

En seksualpolitik indeholder typisk:

  • Fælles målsætninger
  • Fælles forståelse af definition på et seksuelt overgreb
  • Fælles afklaring af holdninger, normer, grænser etc.
  • Fælles forståelse af og opmærksomhed på tegn og signaler på mistrivsel – herunder overgreb
  • En ’akut kriseplan’ – hvem gør hvad i tilfælde af mistanke eller viden
  • En plan for ’tiden efter’ – støtte og behandling til offer, krænker, pårørende og personale.

Politikken bør løbende tages op, diskuteres og ajourføres.

Kontakt

Viki Holdgaard Madsen
S: Fuldmægtig