Lidt om dig

Hvis du allerede har udfyldt formularen kan du angive det her.

Hvor er du ansat? *

Felter med (*) skal udfyldes

Til deltager i brugerundersøgelse af SØM

Vi skriver til dig, fordi vi behandler nogle personoplysninger om dig. Vi har fået dine oplysninger i forbindelse med din besvarelse af brugerundersøgelsen af SØM.

Social- og Boligstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Det betyder, at det er Social- og Boligstyrelsen, der har ansvaret for, hvordan dine personoplysninger skal bruges og beskyttes.

Kategorier af personoplysninger

Der er tale om de oplysninger, du har angivet i forbindelse med din besvarelse af brugerundersøgelsen af SØM, herunder oplysninger om hvor du er ansat. Vi kan ikke identificere dig ud fra din besvarelse.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Dine oplysninger skal bruges til at afdække hvem der er aktive brugere af SØM, da du har indikeret du vil hente modellen. Oplysningerne skal give Social- og Boligstyrelsen indsigt i hvilken sektor brugere af SØM er beskæftiget i.

Vi bruger din besvarelse indtil slutningen af 2024, hvorefter vi vil opbevare besvarelsen, indtil den er overført til arkivering hos Rigsarkivet.

Lovgrundlag

Social- og Boligstyrelsens behandling af dine oplysninger sker alene som led i:

Udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra e.

Kontakt til Social- og Boligstyrelsen

Hvis du har spørgsmål, kan du altid kontakte os.

Projektleder: Esben Christensen, Edisonsvej 18, 5000 Odense C.
CVR nr. 26144698
Tlf. 24 59 89 48
E-mail: som-support@sbst.dk
Digital Post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=4637

Ønsker du vejledning om dine rettigheder, og hvordan du gør brug af dem, kan du kontakte Social- og Boligstyrelsens databeskyttelsesrådgiver.
Tlf. 41 93 24 50
E-mail: dpo@sbst.dk
Digital Post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=21231

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Social- og Boligstyrelsen behandler dine personoplysninger på.

Datatilsynets telefonnummer er 33 19 32 00. Du finder Datatilsynets andre kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Med venlig hilsen,
Esben Bjørn Christensen
Fuldmægtig
+45 41 93 24 45